ციფრული ბიბლიოთეკა

ოცდათოთხმეტი შეკითხვის წიგნი

გამოცემის წელი1967
გამომცემლობამეცნიერება
რედაქტორიშალვა ხიდაშელი

წიგნი ორი ნაწილისაგან შედგება. პირველ ნაწილში განხილულია XIX საუკუნის პირველი ნახევრის ცნობილი ქართველი მოაზროვნის იონა ხელაშვილის ფილოსოფიური შეხედულებანი, ხოლო მეორე ნაწილში ქვეყნდება თვით ი. ხელაშვილის ნაშრომი „34 შეკითხვის წიგნი“, ფილოსოფიური ნაწილი.