აბგა

ყველაზე ახლოს
ნაკლებად ახლოს
შორს
უცნობი

ბოხჩა

ზურგჩანთა

ზურგზე მოსაკიდებელი ჩანთა

კალათა

მოქნილი მასალისაგან დამზადებული მცირე ზომის სათავსი, რომლითაც შეიძლება მოთავსდეს სხვადასხვა ნივთი ან პროდუქტი და რომლითაც შეიძლება მათი გადატანა

პორტფელი

ოთხკუთხედის ფორმის საკეტიანი ჩანთა წიგნებისა და საქმის ქაღალდებისათვის

ტომარა

სხვადასხვა მასალისგან შეკერილი დიდი ოთხკუთხა სათავსი, გამოიყენება პროდუქტის ან ნივთების ჩასაყრელად

ფუთა

ჩანთა

სხვადასხვა მასალისგან დამზადებული სათავსი, რომლითაც მსუბუქი საგნების გადატანა არის შესაძლებელი

ხელჩანთა

პატარა, ხელში დასაჭერი ჩანთა

ჰიპონიმი

ჰიპერონიმი

ხურჯინი

ის ნაქსოვი საზიდი (სურსათ-სანოვაგისათვის) საშუალება (ორთვლიანი), რომელსაც მხარზე ან ცხენის უნაგირზე ჰკიდებენ