აბაზი

ყველაზე ახლოს
ნაკლებად ახლოს
შორს
უცნობი

გროში

ფულის ერთეული რუსეთის იმპერიაში; მონეტას ამზადებდნენ სპილენძისგან  (ისტ.)

თუმანი

ათი მანეთი  (ძვ.)

კეთილდღეობა

ბედნიერად, უზრუნველად და სასურველ გარემოში ცხოვრება