აალებული

ყველაზე ახლოს
ნაკლებად ახლოს
შორს
უცნობი

აბრიალებული

ალმოდებული

ანთებული

მოგიზგიზე

ჩამქრალი

ცეცხლმოკიდებული

ცეცხლწაკიდებული