აბანოზი

ყველაზე ახლოს
ნაკლებად ახლოს
შორს
უცნობი

ხე

მაღალ-ღეროიანი და დატოტვილ-ვარჯ-იანი მრავალწლოვანი მცენარე

ჰიპერონიმი

სინონიმი