აბატისა

ყველაზე ახლოს
ნაკლებად ახლოს
შორს
უცნობი

აბატი

მამათა მონასტრის წინამძღვარი კათოლიკურ ეკლესიაში