აბდალი

ყველაზე ახლოს
ნაკლებად ახლოს
შორს
უცნობი

ბატი

სულელი

შტერი

ჩერჩეტი, სულელი

ანტონიმი

ჩერჩეტი