აბანო

ყველაზე ახლოს
ნაკლებად ახლოს
შორს
უცნობი

საგანგებოდ ბანაობისთვის მოწყობილი შენობა.

ჰიპონიმი

იგივეა, რაც სააბაზანო ოთახი სახლში.  (საუბ.)

კოჰიპონიმი

დაპატიმრება

დილეგი

საპატიმრო (ძველად გამოიყენებოდა ციხე-კოშკის, შენობის ქვედა, ბნელი ნაწილი)

საპყრობილე

სატუსაღო