აბაკი

ყველაზე ახლოს
ნაკლებად ახლოს
შორს
უცნობი

ბალიში

სვეტისთავი ან მისი ნაწილი  (დარგ.)