აბაბანებული

ყველაზე ახლოს
ნაკლებად ახლოს
შორს
უცნობი

ათრთოლებული

აკანკალებული

მკრთალი