აბდაუბდა

ყველაზე ახლოს
ნაკლებად ახლოს
შორს
უცნობი

აბსურდი

აბსურდულობა

აზრიანი

ბოდვა

სისულელე

უაზრო

უაზრობა

უთავბოლო